Vrienden van de Vriendenkring,

Van oudsher heeft de Vriendenkring bij uitwedstrijden een substantieel recht op kaarten die door de tegenpartij bij FC Twente worden aangeboden. De laatste jaren verliep de verkoop van deze kaarten online en op basis van “wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

Regelmatig ontvingen wij berichten van leden dat zij, ondanks diverse pogingen, geen kaart konden bemachtigen. Het bestuur van de Vriendenkring is van mening dat ieder lid evenveel recht en kans moet hebben en krijgen om een uitwedstrijd van FC Twente te bezoeken. Vanaf dit jaar gaat de verkoop van uitkaarten om die reden niet langer op basis van “wie het eerst komt, die het eerst maalt” maar wordt er een loting verricht onder leden die zich aanmelden voor het bezoeken van een uitwedstrijd.

Dat betekent dat u vanaf het nieuwe seizoen (start verkoop oefenwedstrijd tegen Schalke d.d. 24 juli 2024) zich via onze website kunt aanmelden als belangstellende voorafgaand aan een uitwedstrijd. Dit kan voor iedere wedstrijd gedurende een bepaalde periode. Voor de oefenwedstrijd op 24 juli 2024 starten we de inschrijving op vrijdag 12 juli van 10.00 uur tot 17:00 uur. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt er dan door een geautomatiseerd systeem, dat wij hebben laten ontwikkelen en bouwen, een loting verricht. Daarbij krijgen mensen die nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor een uitwedstrijd voorrang op de mensen die al wel eerder een uitwedstrijd met de Vriendenkring bezocht hebben.

U kunt een aanmelding doen voor 1 persoon, 2 personen of 4 personen. Na afloop van de inschrijfperiode wordt er dan door een geautomatiseerd systeem geloot en krijgt u bericht of u de uitwedstrijd kunt bezoeken. Ook wanneer u niet bent ingeloot dan krijgt u bericht.

Als u wél bent ingeloot krijgt u per mail een betaallink toegestuurd waarmee u uw volledige bestelling in 1 keer kunt voldoen. Dus als u zich aanmeldt voor 4 personen betaalt u als “hoofdboeker” voor 4 personen en zult u onderling moeten regelen dat u de kaarten verrekend. Voor alle 4 leden geldt dan dat ze in een volgende loting geen voorrang meer krijgen. Wanneer er niet tijdig wordt betaald dan vervallen de kaarten en krijgen leden die in eerste instantie werden uitgeloot, ingeloot.

Als bestuur vertrouwen wij erop dat wij onze leden hiermee een dienst bewijzen en een eerlijkere verdeling aanbrengen. Met een steeds groter wordend ledenbestand krijgt ieder lid op deze wijze een reële en eerlijke kans om een uitwedstrijd te bezoeken.

Het bestuur van de Vriendenkring FC Twente ’65

Meer Nieuws

Meer Nieuws